Skip to main content

Blackjack Spel

In een casino zit de dealer aan de ene kant van de tafel en jij aan de andere kant, samen met de andere spelers. Je speelt bij blackjack altijd tegen het casino, nooit tegen de andere spelers. Ook online is dat het geval, maar ja, die andere spelers zijn er niet, behalve misschien in een live setting vanuit een echt bakstenen casino. Online blackjack spelen is een kwestie van software en één van de beste softwareontwikkelaars voor online casino is Net Entertainment, kortweg NetEnt genoemd. Om dit spel toe te lichten gebruiken we dit als uitgangsspel.

Hoe werkt Blackjack?

Misschien speelt u het thuis wel eens of heeft u dit wel eens gedaan, één op één blackjack spelen. In het blackjack dat wij beschrijven kun je als speler op vijf sets tegelijk inzetten. Je kunt de kansen dus spreiden. De basisregels zijn hetzelfde, maar voor de nieuwkomers onder u zullen we dat nog even kort samenvatten. Het gaat erom om op of zo dicht mogelijk bij het getal 21 te komen, vandaar de tweede naam van het spel, een-en-twintigen. Daarbij telt de Aas voor 1 of 11 punten, de plaatjes allemaal voor 10 en de cijfers voor zichzelf. De telling van de Aas kun je tijdens het spel aanpassen, als dat zo uitkomt.

Van belang is te weten wat de dealer kan en niet kan doen. Je krijgt online twee kaarten, die gewoon open komen te liggen op je scherm. De dealer neemt zelf ook twee kaarten, waarvan de eerste open ligt. Voordat de kaarten gedeeld worden, heb je als speler al moeten inzetten, op het aantal velden van je keuze, met een maximum van vijf velden.

blackjack spelBlackjack opties

Eenmaal ingezet kunnen de kaarten gedeeld worden en aan de hand van de optelsom per setje kun je bepalen of je een bepaalde inzet wilt verdubbelen of het zo wil laten. Voor elk setje kun je dat afzonderlijk bepalen. Daarbij kijk je natuurlijk ook met een schuin oog naar de openliggende kaart van de dealer. Is dat een Aas of een tien, dan heeft de dealer een mooi uitgangspunt. De dealer heeft echter een beperking, die jij als speler niet hebt. Bij zeventien punten moet de dealer passen, bij zestien punten moet de dealer nog een kaart nemen. Je zou dus kunnen zeggen dat de dealer meer risico moet nemen, want als speler kun je bij elke uitkomst passen. Daar staat tegenover dat bij een gelijk aantal punten de dealer wint.

Kansberekening in Blackjack

Wat is nu je kansberekening? Omdat een (online) casino middelen van bestaan moet hebben, is duidelijk dat je per saldo in het nadeel bent. Over een reeks van spellen gemeten is het (online) casino altijd de winnaar. De kunst is dus om slimmer te spelen dan de doorsnee blackjack speler. De een doet dat door de kansen te schatten op een hogere of lagere kaart. Dat doe je door de kaarten, die al open liggen te tellen. Hoewel in een echt casino dit tellen van de kaarten niet is toegestaan, kun je het moeilijk controleren. Een andere mogelijkheid is om altijd uit te gaan van de kracht van de dealer. Heeft die een Aas of een tien open liggen, dan opereer je zelf extra voorzichtig. Ligt er bijvoorbeeld een zes, zeven of acht, dan is dat minder gunstig voor de dealer en kun je zelf wat meer risico’s nemen.

Tactiek

Een beproefde tactiek is ook om altijd van je eigen kracht uit te gaan. Zeker als je vijf handen tegelijk speelt kun je hopen dat je er altijd wel één of twee tot een goed einde kunt brengen en daarvan ga je dan ook de inzet verdubbelen. Dat houdt wel in dat je altijd een kaart extra moet nemen. De scores boven bijvoorbeeld twaalf punten laat je voor wat ze zijn, met altijd nog een kans dat later de dealer de mist ingaat en het woordje ‘bust’ bij zijn kaarten krijgt toebedeeld. Verder heb je ook online de mogelijkheid om een dubbele kaart te splitsen, waarbij elke kaart als een apart setje verdergaat met verder dezelfde regels. Je kunt als de dealer een Aas open heeft liggen jezelf ook verzekeren voor het geval hij 21 punten heeft. Daarmee beperk je het verlies, maar wiskundigen hebben ooit becijferd dat dit per saldo onvoordelig is en we raden dan ook aan om het niet te doen, tenzij je het gewoon een keer wilt uitproberen natuurlijk.